GÜRÜLTÜ-AKUSTİK ÖLÇÜMÜ

GÜRÜLTÜ-AKUSTİK ÖLÇÜMÜ

Gürültü Ölçümlerinin Gerçekleştirilmesi ve Raporlandırılması

KONYALAB

Gürültü: Günümüzde yaşadığımız çevrenin kalitesini ve insan sağlığını olumsuz yönde etkileyen önemli faktörlerden biri de gürültüdür. Gürültüyü,“hoşa gitmeyen, istenmeyen, rahatsız edici ses” olarak tanımlayabiliriz. Ses, nesnel bir kavramdır. Yani ölçülebilir ve varlığı kişiye bağlı olarak değişmez. Gürültü ise öznel bir kavramdır. Tanımdan da anlaşılacağı üzere bir sesin gürültü olarak nitelenip nitelenmemesi kişilere bağlı olarak değişebilir. Kimilerinin severek ve eğlenerek dinlediği müzik diğerlerini rahatsız edebilir.

Gürültü Ölçümü: Gürültü Değerlendirme Ölçüsü, ses basıncı seviyesine dayanan desibel (dB)’dir. Gürültü seviyesinin ölçüsü, kullanılan ağırlık eğrisine göre dBA ya da dBC’dir.

İnsan kulağının frekansa bağlı olarak sese olan duyarlılığını en iyi A ağırlık eğrisi temsil eder. Bu nedenle genelde dBA olarak ölçülmektedir. Darbe gürültüsünün ölçüm ve değerlendirilmesinde ise C ağırlık eğrisi kullanılmaktadır. dBC olarak ölçülmektedir.

Laboratuvarımızda; eğitimli ve deneyimli uzman kadromuzla Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamında gürültü kaynağına sahip işyeri ve atölyelerin ve eğlence yerlerinin (düğün salonu, canlı müzik işletmeleri, vb) gürültü ölçümleri ve raporlandırılması hizmeti verilmektedir.

Deney Alanı - Deneyi Yapılan Malzemeler/Ürünler4

Testing Field -Tested Materials/Products4

Deney Adı /Name of Test

Deney Metodu
(Ulusal, uluslararası standartlar, işletme-içi metodlar)

Testing Method (national, international standards, in-house methods)

Akustik-Gürültü

Çevresel Gürültü Düzeyinin (Laeq, Laeqt, Lregt, Lday, Lden, Levening, LAFNT, LE, Lafmax, Lcenmax, Lrdn, Lrden) Tespiti

TS 9315 ISO 1996-1 ve

TS 9315 ISO 1996-1/T1

TS ISO 1996-2/TS ISO 1996-2/T1