HAKKIMIZDA

HAKKIMIZDA

Konyalab Çevre İş Sağlığı İş Güvenliği Ölçüm ve Analiz Laboratuvarı Mühendislik Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 2016 yıllında kurulmuş olup, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından TS EN ISO/IEC 17025 (Deney ve Kalibrasyon Yeterliliği İçin Genel Şartlar) standardına göre akredite edilmiştir.

Son yıllarda çevre kirliliği ve işçi sağlığı dünyada olduğu gibi, ülkemizde de önemli bir yer tutmaya başlamıştır. Bu gelişmelerin sonucu olarak, çevrenin ve işçinin korunması için ülkemizde kanunlar ve yönetmeliklerle yasal bir platform oluşturulmuş ve bu amaçla yasal mevzuatlar geliştirilmiştir. KONYALAB, 27277 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği, 27601 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği ve 28339 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde tesislerde; Emisyon, Hava Kalitesi (İmisyon), Gürültü ve İş Sağlığı ve Güvenliği ölçüm ve analizleri yapmak amacı ile kurulmuştur.

KONYALAB, en son teknolojik gelişmeleri takip ederek ve buna uygun ölçüm cihazları kullanılarak donatılmış, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği ölçüm ve analiz faaliyetleri konusunda uzman olan kadrosuyla, tarafsız ve bilimsel olarak hizmet vermektedir.