İMİSYON ÖLÇÜMÜ

İMİSYON ÖLÇÜMÜ

İmisyon Ölçümlerinin Gerçekleştirilmesi ve Raporlandırılması

KONYALAB

İmisyon: Baca dışı kirletici kaynakları olarak tanımlanır.

İmisyon Ölçümü: Ölçüm parametreleri ise çoğu zaman gazlar, havada asılı partiküller (PM10 ve altı), ve çöken tozlar olarak gruplandırılır.

Laboratuvarımızda; eğitimli ve deneyimli uzman kadromuzla Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği kapsamında emisyon ölçümleri, imisyon ölçümleri (hava kalitesi) ve hava kalitesi modellemeleri gerçekleştirilmektedir.

Deney Alanı, Deneyi Yapılan Malzemeler/Ürünler

Deney Adı

Deney Metodu

(Ulusal, uluslararası standartlar, işletme-içi metotlar)

İmisyon

(Çevre Havası)

Askıda Katı Maddenin PM 10 Kesrinin

Tayini Gravimetrik Yöntem

TS EN 12341

Çöken Toz Tayini

Gravimetrik Yöntem

TS 2342

Gazların ve Buharların Derişimlerinin Tayini

Numune Alma: Difüzyon Cihazlarının Seçimi, Taşıma Ve Belirsizlik Bileşenleri

Cihaz seçimi ve Numune Alma Noktalarının Seçimi

Ön İşlem- Analiz Yöntemi

TS EN 13528-1

TS EN 13528-2

TS EN 13528-3