İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMÜ

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMÜ

İş Hijyeni Ölçümlerinin Gerçekleştirilmesi ve Raporlandırılması

KONYALAB

İş Hijyeni Ölçümü: Çalışma ortamında çalışanların sağlıklarının korunması amacıyla belirtilen standartlar doğrultusunda kişisel maruziyet ölçümleri ve ortam ölçümleri yapılmaktadır. Ölçümlerde kullanılan cihazlar çalışanların üzerlerine bağlanabildikleri gibi çalışma alanına da konularak ölçümler gerçekleştirilmektedir.

Laboratuvarımızda; eğitimli ve deneyimli uzman kadromuzla İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında işyerlerinde ve tesislerde iş sağlığı ve güvenliği ölçüm analiz hizmeti verilmektedir.

Deney Alanı - Deneyi Yapılan Malzemeler/Ürünler4

Testing Field -Tested Materials/Products4

Deney Adı /Name of Test

Deney Metodu
(Ulusal, uluslararası standartlar, işletme-içi metodlar)

Testing Method (national, international standards, in-house methods)

İş Hijyeni Dedektör Tüple Anlık Gaz Ölçümü

Zehirli Gaz Veya Buhar Konsantrasyonlarının Tayini (HCN (Siyanür), NH3 (Amonyum), C7H8 (Toluene), C8H10 (Ksilen), CH2O (Formaldehit), CH5OH (Ethanol), HF (Hidrojen Florür), NO/NO2 (Azot oksitler) Örnekleme ve Ölçüm: Dedektör Tüple Anlık Ölçüm

ASTM D 4490-96

İş Hijyeni Aydınlatma

İş Yerlerindeki Aydınlatma/Işık Şiddeti Düzeyinin Ölçümü

COHSR-928-IPG- 039

İş Hijyeni Toz Ölçümü

Toplam ve Solunabilir Tozun Tayini Örnekleme: Pompa ile filtreye numune alma Analiz: Gravimetrik

HSE-MDHS 14/3

İş Hijyeni Termal Konfor

Sıcak Ortamlar için WBGT (Yaş-Hazne Küre Sıcaklığı) İndeksine Göre Isının Çalışan Üzerindeki Baskısı ve PMV -PPD indislerine göre Termal Rahatlık Şartlarının Belirlenmesi

TS EN 27243

TS EN ISO 7730

İş Hijyeni Termal Konfor

Orta Dereceli Termal Ortamlar için PMV ve PPD İndislerinin Tayini, Termal Rahatlık İçin Şartların Belirlenmesi

TS EN ISO 7730

İş Hijyeni Gürültü

Çevresel Gürültü Düzeyinin (Laeq, Laeqt, Lregt, Lday, Lden, Levening, LAFNT, LE, Lafmax, Lcenmax, Lrdn, Lrden) Tespiti

TS ISO 1996-2/

TS ISO 1996-2/T1

İş Hijyeni Gürültü

Kişilerin maruz kaldığı gürültü düzeyinin ölçülmesi ve işitme kayıplarının tespiti

TS 2607 ISO 1999

İş Hijyeni Titreşim

Kişilerin Maruz Kaldığı, Elle İletilen Titreşimin Ölçülmesi Ve Değerlendirilmesi

TS EN 5349-1

TS EN 5349-2

İş Hijyeni Titreşim

Tüm Vücudun Titreşime Maruz Kalmasının Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi

TS ISO 2631-1

(TS EN 1032+A1 ile birlikte)

İş Hijyeni Anlık Gaz Ölçümü

Oksijen (O2)Tayini Örnekleme ve Ölçüm: Elektrokimyasal Hücre Metodu

NIOSH-NMAM 6601

İş Hijyeni Anlık Gaz Ölçümü

Karbon Monoksit (CO) Tayini Örnekleme ve Ölçüm: Elektrokimyasal Hücre Metodu

NIOSH-NMAM 6604