SU, ATIKSU, TOPRAK, ARITMA ÇAMURU, ATIK YAĞ

SU, ATIKSU, TOPRAK, ARITMA ÇAMURU, ATIK YAĞ

Su, Atıksu, Toprak, Arıtma Çamuru, Atık Yağ Numune Alım ve Analizleri

KONYALAB

Laboratuvarımız işbirliğinde, ülkemizin yeraltı ve yer üstü su kaynaklarının her türlü kullanım amacıyla korunması, en uygun şekilde kullanımının sağlanması, kirlenmesinin önlenmesi ve mevcut kirliliklerin azaltılması amacı ile yürürlüğe konmuş mevzuatlara uygun olarak su, atık su, yüzey suyu,  deniz  suyu  atık yağ, toprak, arıtma çamuru ve havuz suyu analizleri  yapılmaktadır.