İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI

İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmeti

KONYALAB

İş Güvenliği: İş yerindeki fiziki çevre şartları, çalışma ortamı gibi sebeplerden ötürü işçilerin karşılaşabilecekleri sağlık sorunları ve mesleki sorunların en aza indirilmesi veya ortadan kaldırılması için analizler ve çalışmalar yapılması olarak tanımlanır.

Risk Değerlendirmesi: 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın 4 üncü maddesine göre risk değerlendirmesi, işyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları ifade eder. 

Laboratuvarımızda; eğitimli ve deneyimli uzman kadromuzla İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında işyerlerinde ve tesislerde iş sağlığı ve güvenliği hizmeti verilmektedir.