PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI

PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI

Patlamadan Korunma Dokümanının Hazırlanması

KONYALAB

Laboratuvarımız işbirliğinde 2014/34 AB ATEX Yönetmeliği ve ATEX 137 Direktifi kapsamında, Patlayıcı Ortamlarda faaliyet gösteren tesis ve iş yerleri bünyesinde oluşabilecek tehlikelerinden çalışanların ve tesisin sağlık ve güvenliğini korumak için alınması gereken tedbirlerin raporlanmasını gerçekleştirmektedir.